HAIO PERIODE 2022-2024

De praktijk Liebaard is door het Universitair Huisartsencentrum erkend als opleidingspraktijk.

Jaarlijks wordt een huisarts-in-opleiding (HAIO) geselecteerd die gedurende 1 jaar de praktijk komt versterken.

Dr Johan Soens werd aangesteld door de Universiteit als praktijkopleider voor de HAIO’s.  Hij is bovendien officieel erkend als stagemeester door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid.

De HAIO bezit een diploma van arts na de zes jaar durende geneeskundestudies. Om erkend te worden als huisarts specialiseert de HAIO zich gedurende drie jaar in de huisartsgeneeskunde. De HAIO wordt in alle aspecten van het huisartsenberoep ingeschakeld. Hij/ zij heeft eigen spreekuren, huisbezoeken, wachtdiensten, e.d. Dankzij dagelijks overleg en wekelijkse vergaderingen blijven alle artsen en in het bijzonder de praktijkopleider op de hoogte van de bedrijvigheid van de HAIO.

Op 1 oktober 2022  start Dr. Margot Verstichelen haar 1de jaar ‘ huisarts in opleiding’  als nieuwe HAIO in onze praktijk. Ze blijft in onze praktijk tot 1april 2024.

wij danken Dr.Lauren Venema  voor haar inzet en engagement voor de patiënten in de praktijk afgelopen jaar.